KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Organizacja

Organizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Tomaszowie Mazowieckim

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w Zespole określa arkusz organizacyjny Zespołu opracowany według zasad określonych w przepisach szczegółowych i zatwierdzony przez organ prowadzący Zespół.
 2. Zasady rekrutacji uczniów do jednostek określa ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017, poz. 59) oraz statuty jednostek.
 3. W Zespole zatrudnia się nauczycieli oddziałów jednostek oraz pracowników administracji i obsługi.
 4. Stosownie do potrzeb Zespołu w Zespole mogą być tworzone stanowiska Wicedyrektorów.
 5. Za zgodą organu prowadzącego Dyrektor Zespołu może tworzyć inne stanowiska kierownicze.
 6. Liczbę etatów oraz rodzaj stanowisk pracowników administracji i obsługi ustala Dyrektor Zespołu w uzgodnieniu z organem prowadzącym.
 7. Zakresy zadań pracowników Zespołu, określone w zakresach czynności, są zgodne z zakresami zadań ustalonymi dla danych jednostek.
 8. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników Zespołu regulują odrębne przepisy.
 9. Wszystkie pozostałe zasady organizacji i funkcjonowania jednostek regulują zapisy statutów jednostek.
Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5 w Tomaszowie Mazowieckim
data: 01-02-2018
wytworzył: Izabela Śliwińska
data: 01-02-2018
data: 01-02-2018
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  Statystyka odsłon tej strony:

  Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 329